Pedagógiai szakpszichológus, alkotó-fejlesztő metamorphoses meseterapeuta.

Közel húsz éve dolgozik Budapesten iskolapszichológusként. Főként gyerekekkel foglalkozik, óvodás korúaktól a kamaszokig, őket segíti pszichológiai eszköztárával, hogy jobban megismerjék és megértsék önmagukat, az őket érintő eseményeket. A problémafeltárást és korrekciót konzultációs keretek között végzi, eközben ok-okozati összefüggéseket és megoldásokat keres, és támogatja őket, hogy saját maguk váljanak képessé helyzetek megoldására.

Kiemelten fontos feladatának tekinti a szülőkkel és a gyermeket nevelő pedagógusokkal való együttműködést. Segíti, támogatja és erősíti őket a gyerekek harmonikus fejlődése érdekében.

Dr. Boldizsár Ildikó vezetésével bebocsátást nyert a mesék birodalmának titokzatos rétegeibe is, így célja, hogy a mesék által a különböző élethelyzetek megoldásáról őrzött ősi tudást átadja és megismertesse, a mindennapokban összekapcsolja a hozzáfordulókkal. Rendszeresen mesél és tart mesefoglalkozásokat gyerek és felnőtt csoportoknak.